Monthly Archives: November 2015

Apakah Maksud Mulsa

Pemulsaan atau sungkupan bermaksud benda atau sesuatu bahan yang digunakan untuk membuat sungkupan kepada batas tanaman bagi tujuan tertentu. Sungkupan juga bermaksud memberi kelembapan pada batas tanaman. Mulsa diaplikasikan dengan meletakkan sesuatu benda di atas permukaan batas secara menyeruluh. Berdasarkan kepada jenis mulsa atau sungkupan, terdapat pelbagai faedah apabila menggunakan teknik sungkupan pada batas atau […]